BUXÓ ASSESSORS

ADVOCATS I FISCAL I COMPTABLE I ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

Els seus Advocats i Assessors a Blanes

A Buxó Assessors treballem dia a dia amb els nostres clients. Més de 1000 clients entre empreses i particulars

ja confien en Buxó Assessors per tramitar i gestionar assumptes relacionats amb:

DEMANAR PRESSUPOST
 • Gestió i tramitació d’impostos

 • Confecció de comptabilitat en empreses

 • Gestions davant l’Administració Tributària

 • Confecció de Declaracions de la RENDA

 • Confecció de l’Impost de Societats

 • Confecció de Declaracions Trimestrals IVA / IRPF

 • Assessorament Laboral a empreses

 • Planificació de Recursos Humans

 • Confecció de nòmines i contractes de treball

 • Confecció documents cotització a la Seguretat Social

 • Expedients de regulació

 • Acomiadaments i extincions contracte treball

 • Inspeccions de treball

 • Auditories laborals

 • Reestructuració de grups d’empreses

 • Reestructuracions de personal

 • Accidents de Treball i Responsabilitat Civil

 • Prevenció de Riscos laborals

 • Dret Civil

 • Herències i successions

 • Dret matrimonial. Separacions i divorcis

 • Reclamacions de Quantitat i Impagats

 • Dret Laboral i Seguretat Social

 • Tramitació d’acomiadaments i extincions contracte

 • Reclamació Accidents

 • Dret bancari

 • Reclamació clàusules sòl i despeses hipoteca

 • Dret Administratiu

 • Gestoria i tràmits Administratius

 • Sancions Administratives

 • Recursos sancions trànsit

 • Responsabilitat Patrimonial Administracions públiques

 • Canvi Titularitat Vehicles

 • Tràmits en el Registre Civil

 • Tràmits Registre de la Propietat

 • Tramitació d’incapacitats laborals

 • Sol·licitud prestacions jubilació i viduïtat

 • Impugnació altes mèdiques

 • Obertura de nova activitat Emprenedors

 • Alta de noves empreses per a Emprenedors

 • Alta d’Autònoms

 • Subvencions i Ajuts per a  nova activitat

 • Capitalització prestació atur

 • Confecció i presentació de comptes anuals

 • Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD )

 • Administració de finques

 • Constitució Comunitat de Propietaris

 • Confecció de contractes de lloguer i compra/venda

 • Correduria d’Assegurançes

 • Assegurances de cotxe, motos, vaixells, llar, comerços i oficines

 • Assegurances de Responsabilitat civil empresarial

 • Assegurances de Vida i incapacitat, metge i mútues

 • Defensa jurídica

 • Permisos de residència i treball

 • Renovació de permisos residència