Advocats

El nostre equip d’advocats, altament qualificats, atén i gestiona tots els casos amb assessorament i representació eficaç i professional davant l’Administració de Justícia.

Els nostres àmbits d’actuació són:

 • Dret Laboral i Seguretat Social:
  • Acomiadaments i extincions contractuals
  • Reclamacions de quantitat
  • Incapacitats laborals
  • Impugnació altes metgesses, jubilacions, etc.
  • Reestructuracions de personal
  • Accidents laborals, recàrrecs de prestacions
  • Actuacions davant Inspecció de Treball
  • Consultes sobre aspectes laborals.
  • Reclamacions a Mútues d’Accidents
 • Dret Civil:
  • Reclamacions de quantitat i d’impagats
  • Confecció de contractes de compravenda, permutes, préstecs i contractes immobiliaris en general
  • Confecció de contractes lloguer i gestió desaucios judicials
  • Propietat Horitzontal, Impugnació acords i reclamació deutes en comunitats de propietaris
  • Processos Monitorios
 • Dret Fiscal:
  • Recursos i Al·legacions davant l’Administració Tributària
  • Recursos davant Tribunal Econòmic-administratiu i Contenciós Administratiu
  • Defensa jurídica davant reclamacions de l’Agència Tributària
 • Responsabilitat Civil / Accidents:
  • Reclamació d’indemnitzacions per accidents de trànsit
  • Reclamació indemnitzacions per caigudes en via publica
 • Dret de Família i successions:
  • Separacions, divorcis, nul·litat matrimonial, parelles de fet, reclamacions de paternitat i filiació
  • Procés d’Incapacitat Civil
  • Testaments, declaracions d’hereus judicials i notarials, reclamacions hereditàries, legítimes, tramitació d’herències en general
  • Donacions
 • Dret Administratiu i Estrangeria.
  • Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques
  • Sancions administratives: multes de trànsit, sancions derivades de procediments administratius, etc.
  • Estrangeria: tramitació d’autoritzacions de residència i treball, renovacions d’autoritzacions, Autorització per Arrelament Social / laboral, Autoritzacions per a estudiants. Gestió de cites prèvies estrangeria
 • Dret Bancari i Mercantil
  • Anàlisi de productes bancaris
  • Reclamació per clàusules sòl i despeses hipotecàries
  • Reclamació per nul·litat de clàusules abusives
  • Redacció de contractes mercantils en general

SOL·LICITI PRESSUPOST

Posi's en contacte amb nosaltres i li farem un pressupost sense compromís.

ELS NOSTRES EXPERTS LI ELABORARAN UN PRESSUPOST PERSONALITZAT I AJUSTAT A LES SEVES NECESSITATS.

SOL·LICITAR PRESSUPOST!

Arribar junts és el principi. Mantenir-se junts és el progrés. Treballar junts és l'èxit.

Henry Ford

Fundador de la companyia Ford Motor Company i pare de les cadenes de producció modernes.