Fiscal i Comptable

En el Departament Fiscal i comptable, tramitem totes les declaracions tributàries periòdiques davant els organismes corresponents en tot tipus d’empreses així com també a particulars, i també efectuem la comptabilitat de la seva empresa.

Els oferim serveis en:

  • Altes censals en els models 036/037 per a noves activitats.
  • Tràmits telemàtics davant l’Administració.
  • Confecció i tramitació de les declaracions trimestrals d’IVA i IRPF.
  • Transmissions patrimonials i Actes jurídics Documentats.
  • Confecció de la comptabilitat de la seva empresa.
  • Confecció i tramitació de l’Impost de Societats.
  • Gestions administratives davant les Administracions Tributàries Estatal, autonòmiques o locals.
  • Confecció i presentació de la seva declaració anual sobri de l’IRPF o Patrimoni.

SOL·LICITI PRESSUPOST

Posi's en contacte amb nosaltres i li farem un pressupost sense compromís.

ELS NOSTRES EXPERTS LI ELABORARAN UN PRESSUPOST PERSONALITZAT I AJUSTAT A LES SEVES NECESSITATS.

SOL·LICITAR PRESSUPOST!

L'èxit té un vell ABC: Habilitat, Dignitat i Valor.

Luckman Charles

Empresari i arquitecte nord-americà