Societats i mercantil

El Departament Mercantil ofereix assessorament i gestió ràpida i eficaç en tots els tràmits relatius a la constitució de societats mercantils. També duem a terme gestions i tràmits davant els òrgans socials i mercantils.

Dins de l’especialització, prestem serveis en:

  • Constitució i dissolució de societats mercantils
  • Reestructuració de grups d’empresa
  • Sol·licitud de nom comercial
  • Gestions en el Registre Mercantil
  • Confecció i presentació de comptes anuals

SOL·LICITI PRESSUPOST

Posi's en contacte amb nosaltres i li farem un pressupost sense compromís.

ELS NOSTRES EXPERTS LI ELABORARAN UN PRESSUPOST PERSONALITZAT I AJUSTAT A LES SEVES NECESSITATS.

SOL·LICITAR PRESSUPOST!

Cada assoliment és una esclavitud.
Ens obliga a aconseguir assoliments àdhuc més importants.

Albert Camus

Novel·lista, assagista, dramaturg, filòsof i periodista francès.